zaterdag 29 januari 2011

Het uitgesproken woord

De kracht waarmee de klanken galmen in de kerk maakt al het andere stil. Het gesproken woord in een klassieke hexameter cadans doet de gedachte meevoeren naar een plek hier ver vandaan. Ontvouwt werelden die ik normaal niet zie. Ik zit in de Paradijskerk tijdens nationale gedichtendag en luister. Zijn stem is vol en diep. Het is uit de kunst hoe woorden tot leven worden gewekt. Een onverwachte combinatie; zo raak. Het dreunt in mijn ziel. Hij kan het woord verkondigen. Van niets naar wonderlijk iets. Ramsey Nasr inspireert mij.

woensdag 26 januari 2011

De knop

Een drukke N weg, aparte tramstroken, afzonderlijke fietspaden en geen voetpad. Als een eiland ligt hiertussen een bushalte. De locatie is Westraven P&O. Een hotspot om forensen naar Utrecht te sluizen. Het bord in de lucht geeft aan dat bus 71 over 7 minuten wordt verwacht. De steunpilaar heeft een knop. De knop zonder naam lijkt tot de familie metrodeurknoppen te horen. Zou er wat in de paal open gaan als ik erop druk? Krijg ik een inkijk in zijn elektrische aders of verstoor ik de rust van een sprookjeswezen? Kans: 0%. Is het een signaal voor de buschauffeur dat er iemand staat te wachten – de stop ik wil instappen i.p.v. uitstappen knop- en de bus dus niet voorbij kan snellen? Kans: 95 %, techniek van wachttijd indicatie moet dit kunnen ondersteunen, daar deze al in verbinding met de bus staat. Het bord geeft aan dat het om een test bedrijf gaat. Zou dit niet te voor de hand liggend zijn? Het moet vast iets innovatievers zijn.

Misschien is het een knop om de klachten te uiten als de bus te laat is? Een knop voor direct contact met de 112 meldkamer, zodat je jezelf veilig voelt bij de bushalte? Of zou het een teletransporteerknop zijn? Één druk op de knop en je zit in de bus, waar die ook is. Maar waarom zou je dan nog gebruik willen maken een bus?

Het blijkt een knop voor blinden en slechtzienden te zijn. Het leest keurig op wat er op het bord beschreven staat; buslijn en verwachte tijd. Zou deze pilot *een kans van slagen hebben? Ik schat van niet, want alleen nieuwsgierige Aagjes drukken zomaar op knoppen. En is de kans groot dat tussen al dit verkeer een blinde of slechtziende zijn weg veilig naar de bushalte vindt? U mag het zeggen.

* Pilot en experiment worden vaak door elkaar gebruikt om een proef of iets nieuws-in-progress te duiden. Maar wat is nu precies het verschil? Pilot is meer een proefproject om een nieuw proces te testen, terwijl een experiment de proef zelf is en vaak een meer wetenschappelijk karakter heeft. Andere ideeën hierover? Ik hoor ze graag.

maandag 17 januari 2011

Verkeersinfarct

-Ode aan de buschauffeur –

De bushalte staat tussen Rotterdam en Delft. Als de zon gezakt is en de vroege arbeiders al huiswaarts zijn gekeerd is het er verlaten en stil. Je twijfelt, zou de bus al geweest zijn? Maar vandaag is het duidelijk. De bus is nog niet geweest. Al een tijd niet en het zal nog een tijd duren. Het is gezellig druk. Bus 40 komt aangetoefd. Aan de overkant stappen passagiers in. Het raampje gaat naar beneden en de chauffeur steekt zijn hoofd naar buiten; ‘Als je nou naar Rotterdam wilt, moet je ff mee naar Delft en dan de trein.’ En zo pikt deze nobele buschauffeur gestrande forensen gedurende de hele route op. Helaas heeft het niet zo veel effect. De opstopping heeft ook de verkeersaders in Delft platgelegd. Op sluiproutes wordt gestroopt voor het leven. Door mijn oordopjes klinkt de BNR jingle ‘Je wilt naar huis’. Ja, ik wil inderdaad naar huis maar wordt geconfronteerd met de inflexibiliteit van de Nederlandse infrastructuur. De mobiliteit kent grenzen, massale stagnatie, verkeerschaos en file. In Rotterdam staat er een vrachtwagen in brand.

Een paar dagen geleden was ik in het testcentrum van RWS, waar de nieuwe matrixborden, die rondom Rotterdam in gebruik zijn, zijn uitgevonden. Een innovatie waar men trots op is. Maar wat moet je als weggebruiker als alles rood kleurt?

Ik heb weliswaar (nog) geen telefoon met internet om mij real life te laten informeren over het wat&hoe en de prognose, maar dat had toch niets uitgemaakt. Het enige vervoersmiddel dat uitkomst zou bieden is er niet op te vinden. De oude vertrouwde benenwagen zou mij even snel thuis hebben gebracht (de reis duurde immers 1,5 uur).

woensdag 12 januari 2011

Twitter

Op de digitale datum 11.01.11 ben ik toegetreden tot Twitter. Twitter is een snel medium voor communicatie. In mijn ogen soms een Litter aan informatie. Uiteraard ben ik graag op de hoogte, maar ik heb geen behoefte aan een informatie overdosis. En dit is precies voor mij de uitdaging. Laat de perfectionist los. Geef het op om alles te volgen. Tijdens de Twitter try out van Kiezel is mij verteld dat ik Twitter moet zien als een café, een lawaaierige kroeg, waar veel ruis is. Je kunt niet alles horen. Je sluit aan bij de bar en legt je oor te luisteren. Sluit je je aan bij deze discussie, op dit moment, hier en nu? Sluit je je aan bij dat groepje in de hoek, ga je opzoek naar een andere bar of hou je het voor gezien? Dit zijn de keuzes in Twitterworld. En als je niet weet wat je moet kiezen, is er altijd nog de mogelijk tot #durftevragen. En hier raakt Twitter innovatie, of meer precies, knowledge brokering en kennisdeling. Denk aan InnoCentive of NineSigma. Hier liggen kansen op het vlak om innovatie van de zweverige wolk te halen door korte en bondige formulaties. Een frisse kijk of onverwachte out-of-the box berichten kunnen een nieuwe stroom aan ideegeneratie opgang brengen. Zijn de tweets, getekend door actuele aandachtspunten, echte kennisbronnen? Ervaart men Twitter als een vorm van effectieve kennisdeling of is het meer data en informatie? Weet je wat, ik durf te vragen.

Voor presentatie zie: twittertryout Kiezel
Tweetreply’s op durf te vragen zijn uiteraard te zien via mijn Twitter.
P.S. voor perfectionisten is er de mogelijkheid om lijsten te maken en zo de brei te filteren. En tweetdeck integreert weer de brei aan social media.

zondag 9 januari 2011

Scenario's

Afgelopen week heb ik mij verdiept in het scenario denken. Scenario’s worden gezien als een instrument om (kennis)leemtes te identificeren, een strategisch gesprek te voeren en leerprocessen op gang te brengen. Ze worden ontwikkeld voor strategievorming ter voorkoming of bevordering van bepaalde ontwikkelingen. Het kan gezien worden als een innovatie-instrument; een brainstorm over de toekomst. Dit wordt verhalend gepresenteerd. Bekende varianten zijn winnaars- en verliezers- scenario’s, ‘worstel en kom boven’ en ‘evolutie en plotselinge revolutie’ scenario’s. Ze komen voor in de vorm van een toespraak, dagboek, dialoog, briefwisseling of serious game. Maak vast kennis met de toekomst! Ervaar, speel en leer. De leidende gedachten van een scenario zijn onzekerheden, trends geven een invulling. Als klifhanger kan er een wildcard getrokken worden met een dergelijk impact dat maatschappelijk ontwikkelingen worden aangepast. Een voorbeeld was Tsjernobyl, maar denk ook aan een inslaande asteroïde. Het doel is om de uitersten op te zoeken. Uiteraard moet het niet uitmondden in sciencefiction, maar het moet wel aansluiten bij urgenties, behoeften, angsten en wensen. Kortom, de vuistregel voor een scenario; het moet plausibel, relevant en verassend zijn. Een hulpmiddel hiervoor is DE STEP methode. Er wordt gekeken naar ontwikkelingen op het gebied van de demografie, economie, sociaal-culturele ontwikkelingen, technologie en wetenschap, ecologie, en politieke & institutionele ontwikkelingen (zie Nekkers, p. 60-61). Hiervoor is het essentieel om het nieuws te volgen, met andere woorden, voor je werk de krant bijhouden. Überhaupt, is het niet fantastisch dat droombeelden relaas ook daadwerkelijk professioneel ingezet kunnen worden. Misschien dat ik wel een roeping heb gevonden. Hieronder een aantal impressies die mij op dit moment inspireren voor het schrijven van scenario’s:
- “Voor echte innovatie is een harde breuk met het verleden en een vernietiging van antecedenten onvermijdelijk” Sergej Diaghilev
- De mogelijke toekomst van het boek
- “Een carrière in de wereld van dromen.” Paolo Coelho
- Trends 2011
- Shell Energy Scenario’s 2050
- Gebruikte bron: Jan Nekkers Wijzer in de Toekomst
Binnenkort zal ik een scenario bloggen.