zondag 27 februari 2011

The GM Collector

The experience of having your own exhibition. Get into the skin of the curator. That’s what the Groninger museum started to sell in addition to bringing art and accommodating cinema, performance-art and folklore music. Since the December the 18th the museum reopened its doors and welcomed art lovers to visit ‘the unknown Russia.’ A travel through oriental paintings dated 1850-1920.

At the entrance, visitors receive a GM collector key ring. Modest and small. The key to your own customized exhibition. Numerous paintings are connected with a detector. If an art work pleases you, you just have to pass it with the GM collector to add the work to your personal log. Afterwards, at home, you can scroll through your own highlights and read background material. Additionally you can add comments, which can be shared with other admirers. All different comments on a painting are collected in a tag cloud, which provides data for analyzing emotions and perceptions.


I would like to call the GM collector a fabulous innovation. It is a typical example of service innovation by providing a brand new experience. At the same time, it makes clever use of known technology in a new (niche) sector. It appears that the technique is known from the flower trade. Furthermore, it adheres to the trend of mass-customization. Exposed to the same, but aggregation of an own unique representation.

If the GM collector could become a standard for all museums, my desire to start my own art gallery becomes more (virtual) reality.

maandag 14 februari 2011

Treinen ofwel Train(ing)

Multifunctioneel. Slim combineren. Automatisch multitasken. Deze begrippen komen bij mij op als ik mijn medepassagiers bekijk. Ze eten, snoepen, geeuwen, lezen, schrijven, internetten, bellen, kletsen bij met bekenden, met onbekenden, luisteren mee met de conversaties, luisteren naar muziek en dromen. Allemaal al rijdend in de trein.

Natuurlijk licht schijnt naar binnen. Elektrisch licht verscherpt de contouren. Een natuurlijk ritmisch geluid van wielen over het spoor. Regen klettert tegen de ramen. Tegenwind loeit. Bankstellen zijn violet, wanden zalmkleurig. Violet wordt gezien als de kleur voor creativiteit.

Sommige personen hebben zo’n mooi sprekend gezicht, dat ik hen zou willen vragen: ‘wat heeft u allemaal meegemaakt.’ Alleen zou dit buiten de trein etiquette vallen. Laat staan het creatief inzetten van al deze mensen in dezelfde ruimte. Hier zou toch een kans moeten liggen. In cafés of op kantoren kom je tegenwoordig treincoupes tegen, waarom dan niet de treincoupe zelf als creatieve ruimte benutten? Het voldoet al aan de eisen van kleur, geluid en licht. Er worden mensen willekeurig, met verschillende invalshoeken bij elkaar gebracht. Ideaal voor brainstormsessies of onderzoeken. En wat dacht u van training? Dat is pas multitasken in de trein. Al voortsnellend door het Hollands laagland komen er meer en meer ideeën naar boven. De trein past binnen het nieuwe werken. Alleen, vraag ik mij af, waarom kan ik mij dan zo slecht op mijn werk concentreren?

zaterdag 5 februari 2011

Snel lezen

Ogen zijn leidend. Ze rennen van links naar rechts over het papier. Haast in een moordend tempo. Onthouden komt later, het gaat nu om versnellen. Tot het punt dat er nog net voldoende begrip is.

Ik ben bewapend met twee boeken om me de kunst van snel lezen eigen te maken. Het boek Generatie Einstein van Boschma & Groen en Managing Innovation van Tidd &Bessant. Leesboek en studieboek worden continu afgewisseld. Tussendoor wordt er steeds een nieuwe techniek toegevoegd. Met het potlood horizontaal de regels volgen tot het eind, tot 3/4. Verticaal in het midden. Het in je hoofd voorlezen tegen gaan door andere gedachtes op te roepen, of beter nog: klassieke muziek. De cadans hiervan zit onder het hartritme en helpt de golvende beweging tussen de linker en rechter hersenhelft.

Een stukje psychologie: Je brein heeft een capaciteit van 1400 woorden. De linker hersenhelft houdt zich bezig met de logica. De rechter is meer visueel, creatief en voor de lange termijn. Zou dat ook betekenen dat voor innovatie een sterker beroep gedaan moet worden op de rechter hersenhelft? Hoe triggeren we deze? Binnen de marketing gebruiken ze hier logo’s, ofwel plaatjes voor. Maar ook hoofdletters schijnen goed te werken om door te dringen tot het lange termijn geheugen. Wat zou men extra in kunnen zetten voor innovatie?

Mindmapping is een tool die ingezet kan worden. Het dient zowel ter brainstorming, als ter verbinding tussen het korte- en lange termijn geheugen. Tijdens het snel lezen brengt het structuur en helpt het verbanden te leggen. Een mindmap kan ongeveer 15 pagina’s samenvatten. Om de informatie ook echt om te zetten in kennis, het op het netvlies verankeren, geldt de regel herhaling is de meester van de kunst. En wel na 1 dag, 1 week en 1 maand. Dezelfde cyclus is ook van toepassing op het creëren van draagvlak. Dat brengt me gelijk tot het begrip leren. Vanuit het snellees-perspectief is dit op te delen in begrijpen, onthouden en reflecteren. Onderaan zijn wat highlights verzameld van de geabsorbeerde passages.

Na een hele dag cursus te volgen van tijdrevolutie lees ik al twee keer zo snel: van 150 woorden per minuut naar ruim 300. En dit is pas dag 1. Hoe snel zal ik wel niet na dag 2 zijn?

Quotes from Managing Innovation
‘Innovation is driven by the ability to see connections, to spot opportunities and to take advantage of them.’ ‘Innovation is not just about opening up new markets- it can also offer new ways of serving established and mature ones. It stresses the need to complete the development and exploitation aspects of new knowledge. It is about turning opportunity into new ideas and putting these into widely used practice.’ ‘New ideas have the potential to change the quality of life and the availability of opportunity for people to achieve better.’ ‘Innovation is making inventions work technically and commercially.’ ‘Change is needed to create and deliver offerings that are to survive and grow.’
Hence, above statements result in the fact that innovation does not equals invention. To prosper in innovation a proper process is required, one that covers project management, market development, financial management and supportive organizational behavior. The key to success lies in the combination of ideas, motivated staff, enormous energy, vision and in the end; instinctive understanding of what the customer wants.

Wetenswaardigheden uit Generatie Einstein
Het adagium onder de jongeren is form follows function. Er is een verschil in oogpunt: emotioneel versus technisch. Betekenis versus mogelijkheden. Van co-creation naar increation. Voor volwassen is het lastig hiermee om te gaan, een angst voor het denken in de eigen mogelijkheden van de nieuwe ontwikkeling, waar design voorop staat. ‘Verwondering en verbazing voeren de boventoon, gekoppeld aan weerstand tegen vernieuwing.’ Een nieuwe functie hierin wordt een succes als ‘ er gedacht wordt vanuit het middel, met een volledig eigen functie, mogelijkheden en bestaansrecht.’ Voor de communicatie is de essentie van de boodschap centraal, het moet niet het middel of een mediumtype zelf zijn. De behoefte moet duidelijk aanwezig zijn.