zondag 12 februari 2012

Nooit meer iets kwijtraken


De sleutels van mijn moeders garage. Dat boek van Eva over die joodse familiegeschiedenis. De ketting, die toch niet zo mooi is, maar die oma zo leuk vindt als ik hem draag. Allemaal dingen waarvan de locatie snel gezeefd verdwijnt uit ons geheugen om zich weer te vullen met andere informatie. Soms zeg je nog bewust: ik leg het hier neer om niet te vergeten. Of ik schrijf het even op een briefje. Dat is vaak al de dooddoener en een teken voor een lange zoektocht.

Zou het niet heerlijk zijn als je niet meer hoeft te reageren met; oeps, vergeten waar de lonely planet van Maleisië ligt of aan wie ik het heb uitgeleend. Door gebruik te maken van locatiesensors moet het mogelijk om een ‘je bent mij niet kwijt’ netwerk in huis aan te leggen. Het werkt als volgt: Je huis wordt gescand en als een digitale kaart aan het netwerk toegevoegd. Je koopt een gewenst aantal sensoren en deze koppel je aan de voor jou op korte of lange termijn belangrijke voorwerpen. Eenmaal gelabeld wordt de locatie van het voorwerp in het digitale netwerk gesynchroniseerd. Gewapend met je mobiel of ipad kun je op een later moment dan opzoek naar het verloren gewaande voorwerp dat toch van belang blijkt te zijn. Hierbij bestaan er twee zoekopties: snel zoeken en spelzoeken. Snel zoeken is de locatie direct aangeven op de ingescande kaart van het huis. Spelzoeken gaat volgens het principe; hoe dichter bij, hoe (warmer) roder het beeld. Mocht je op straat, in een café of in de trein een vreemd voorwerp vinden, dan kun je ook gebruik van de ingebouwde functionaliteit ‘return to owner’. De vinder scant het voorwerp en de eigenaar krijgt een bericht dat het voorwerp gelokaliseerd is en kan dan bijvoorbeeld via whatsapp in contact komen met de vinder.

Aangezien men gemiddeld om de 7 jaar verhuist, dient zich altijd wel binnen afzienbare tijd een moment aan wanneer mensen over kunnen gaan op dit systeem en essentiële voorwerpen kunnen taggen. Daarnaast kan de markt deze applicatie ook als standaard gaan aanbieden bij nieuwe producten. Bij aanschaf van bijvoorbeeld een boek, kan men de sensor activeren en het direct adopteren in het eigen netwerk. Zodra het boek buiten de zone van het netwerk komt (buitenshuis), geeft het systeem aan dat een voorwerp weg is. Je kunt dan bijvoorbeeld aangeven dat dit boek is uitgeleend aan een vriend. En uiteraard kunnen we de ‘je bent me niet vergeten’ ook koppelen aan social media. Op facebook verschijnt er dan een icoontje bij de vriend die nu het boek bezit, zodat je op de hoogte blijft van uitgeleende voorwerpen. En mocht de vriend het in zijn huis kwijtraken, dan kun je het met jouw telefoon zo terugvinden door middel van spelzoeken, dat overal, dus ook buiten je netwerk, werkt om je eigen gelabelde voorwerpen terug te vinden.

maandag 6 februari 2012

Stadslab 7

Deze maand is in Rotterdam Stadslab 7, gevestigd aan de Calandstraat, geopend. Het Stadslab is een initiatief van Hogeschool Rotterdam en de Gemeente Rotterdam waar met creatieve technieken, nieuwe technologieën en data wordt gewerkt. De bedoeling is dat overheid, onderwijs en ondernemerschap er samenkomt en een broeinest vormt voor Rotterdamse innovativiteit, waar co-creatie en kennisdeling centraal staan. Dit gebeurt onder het motto: meten, weten en doen. Direct vertaald in drie bijpassende ‘sublabs’; sensorlab, open data en fablab.

In het sensorlab (meten) wordt geëxperimenteerd met sensoren en mesh networks. Maar ook worden er nieuwe concepten en toepassingen ontwikkeld.

Bij open data (weten) draaien de projecten rondom het inzetten van openbare data. Zoveel mogelijk overheidsdata wordt voor iedereen toegankelijk gemaakt om er op los te bouwen. Zo zijn er initiatieven als km3 en Rotterdam onbeperkt.

In het FabLab (doen) kunnen uiteindelijk de fysieke prototypes gemaakt worden. Hier zijn o.a. lasers en 3D printers openbaar beschikbaar.

Ook Flex010 kan goed gebruik maken van de faciliteiten en mogelijkheden van Stadslab.
Zo kan er in het sensorlab geëxperimenteerd worden met het optimaal benutten van sensors in een smartphone. Mogelijkheden zijn er om op locatie een scan uit te voeren met behulp van de sensors, waardoor het systeem realtime ge-update wordt met data over internetsnelheid, geluidsniveau en lichtintensiteit. Daarbij kan er met behulp van druksensoren onder een stoelpoot gemeten worden of een werkplek bezet of vrij is. In een oogopslag kun je dan aflezen hoeveel plekken er waar beschikbaar zijn. Ideaal voor flexwerken in het algemeen. Open data blijkt al databases te hebben met wifi-hotspots. Kortom, 1+1=3. Het zal niet lang meer duren of Flex010 is realiteit. Een goede reden voor CO3 om de volgende bijeenkomst bij het Stadslab te houden.

Flex010 is een project dat op dit moment door CO3 wordt ontwikkeld.