maandag 27 december 2010

Inspiratie

Inspiratie zit in de grote kleine grote dingen en visa versa kleine grote kleine dingen. Inspiratie kan uit alle hoeken komen, zo ook uit kunst, pop optredens en toneel.

Tijdens een evenement over creativiteit en innovatie sprak de kunstenaar Daan Roosegaarde over zijn werk. Hij maakt de nieuwe kleding van de keizer werkelijkheid met een twist; kleding die transparant wordt als men opgewonden raakt. Roosegaarde is in zijn werk op zoek naar een mix van technologie, landschap en mensen. Op zoek naar interactie als bron voor inspiratie. Een ander voorbeeld hiervan is het project Duin 4.2 bij De Esch in Rotterdam. Sprieten spelen door licht en geluid met voorbijgangers. Het mooie is dat de installatie zelf zorgt voor eigen onderhoud; zodra er iets mis is, stuurt de installatie een sms’je. Ook een update van het aantal bezoekers, zijn leercurve en energiebesparing kunnen gecommuniceerd worden.

Bang voor sciencefiction beelden - technologie die de wereld overneemt? Geen wanhoop ‘People are scared for technology, but we already live in an artificial world. We live beneath sea level, so all is already human made.' Interactie met technologie is de nieuwe trend. We maken ons op voor een social revolution. Daarbij, zegt Roosegaarde over de uitkomst van het innovatieproces: 'Reality will always be more brutal, more choatic and more poetic than you can imagine.' Dus toch een beetje sciencefiction?

Tivoli staat vol. Te popelen om een rijzende ster te zien performen. Stipt op tijd gaan de lichten aan en staat daar Miss Montreal. Ontwapenend oprecht. Recht voor haar raap. Puur in zang. Al luisterend de maat meestampend ga ik mee in een concertroes zoals decennia lang publiek voor een podium zich gedraagt. Is muziekland dan geen innovatieland? Is de tijd er stil blijven staan? O nee, ook hier brengt de techniek wonderlijke mogelijkheden met zich mee. Miss Montreal vraagt om stilte en neemt akoestisch een deuntje op in de microfoon. Dit deuntje wordt herhaald en tegelijkertijd gaat ze er met een andere toonhoogte overheen. En nog eens. En nog eens. De band springt in, de lyrics krijgen vorm en zo is het tien keer Miss Montreal dat door de boxen galmt.

Mijn laatste openbaring was tijdens moord in de kerststal van het RO-theater. Agatha Christie ten tijde van het geboorteverhaal. Goede acteurs, prachtig decor en een innemend verhaal. Aartsengel Gabriel heeft Jozef net verteld over het wonder. Verward, onbegrijpend en bedrogen loopt hij van Maria weg. Maria zingt haar smeekbede, maar niet alleen. Ook de foetus Jezus zingt verlicht vanuit de baarmoeder zijn aardse vader toe. Geniaal!

Bovengenoemde uitingen geven mij een warm gevoel. Inspireren mij omdat het een schoonheid weergeeft die naar mijn mening de mens verrijkt. En is het doel van een innovatie niet ook maatschappelijke verrijking?
Aldus een indirect betoog voor de cultuursector, want deze is nodig om bedrijvigheid, ondernemerschap en creativiteit te inspireren.

zaterdag 18 december 2010

Master in innovatie management

De deur werd dichtgetrokken. Met een beeld van Erasmus en een diploma met de graad master innovatiemanagement stond ik in september 2010 op de stoep van het academiegebouw. Dag studententijd! Dag speeltuin van kennis en mogelijkheden, vallen en opstaan, inspiratie en frustratie. Het is tijd voor de praktijk.

Vanuit welke basis kun je bezig zijn met innovatie? En waarom wil ik er mee bezig zijn? Ik geloof in 'the wisdom of crowds', in samenwerken en kennis deling loont, maar ben me ervan bewust dat deze processen niet van zelf gaan. Er zijn veel belemmeringen, verschillende en/of tegenstrijdige belangen en emoties. Ik zie de wereld als een netwerk van relaties en wil graag verbindingen leggen. Als Rotterdammer, credo; 'niet lullen maar ...', wil ik bijdragen aan de sprong van kennis naar valorisatie. Ik hoor de opmerkingen al voorbij vliegen 'Dus jij bent innovatiemanager, geen ondernemer of ontwerper, wat draag je dan bij?' En laten we zwijgen over de veelzijdigheid van het woord innovatie en alles rondom vernieuwing, dat soms zelfs het predikaat 'meest misbruikte woord' krijgt toebedeeld. Innovatie is een breed gedragen begrip en ik wil graag weten: wat is de impact? Wat is de maatschappelijke en economische waarde?

Als benjamin in de wereld van innovatieadviseurs hoop ik hier door ervaring achter te komen. Antwoorden heb ik nog niet. Zie het als zaadje, waarbij kennis zich binnen de schil heeft opgehoopt, en die nu door de omgevingsimpulsen en juiste voeding kan gaan ontwikkelen om uiteindelijk uit te bloeien tot wie weet wel een inspirator. Maar voor nu hou ik op deze blog bij en deel ik graag wat ik in Noveert tegen kom.